Bilder från VFG:s 70 års jubileum

 
 
Här tog det roliga slut

 

Ansvarig för sidan